Podjetje skozi čas

1985

 • Začetki družbe Terme Maribor d.d. so se pričeli z ustanovitvijo družbe Turistično gostinsko podjetje POHORJE Maribor in njeno izločitvijo iz prometno turistične organizacije CERTUS Maribor.

1990

 • Odkritje termalne vode v Stražunskem gozdu.

1996

 • Odprtje Medicinsko rekreacijskega centra FONTANA (MRC) in začetki ukvarjanja z medicinsko dejavnostjo.

1997

 • Izločitev dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo iz podjetja Pohorje p.o. in prenos kapitala družbe Terme Maribor d.d. na Slovensko razvojno družbo, s ciljem izvedbe privatizacije družbe.
 • Sprejetje sklepa in akta o ustanovitvi družbe Terme Maribor d.o.o. in vpis v sodni register, nato leta 1999 preoblikovanje v d.d..

1998

 • Otvoritev novega petzvezdičnega hotela Habakuk.

2001

 • Privatizacija in dokončanje oblikovanja lastniške strukture družbe.

2002

 • 28. maja otvoritev Kongresno prireditvenega centra Habakuk, wellness-spa centra in novih nočitvenih kapacitet v hotelu Habakuk.
 • 23. aprila otvoritev prve restavracije Nordsee v Mariboru.
 • 7. marca otvoritev prenovljene Gostilne in pivnice Štajerc.

2003

 • MRC FONTANA – vstop v javno zdravstveno mrežo s podelitvijo delne koncesije za magnetno resonanco.

2006

 • Celovita obnova hotela Orel (februar – maj).
 • Novogradnja in adaptacija hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju (maj - december).
 • V letu 2006 pripravljena in sprejeta Razvojno strateška usmeritev družbe za obdobje 2007 – 2011.

2007

 • Odprtje prenovljenega hotela Bellevue.
 • Preoblikovanje MRC Fontana v samostojni pravni subjekt MTC Fontana d.o.o., ki je v 100% lasti matične družbe.

2010

 • Prenova 34ih hotelskih sob in enega apartmaja v hotelu Piramida.
 • Prenova 52ih hotelskih sob in šestih apartmajev v hotelu Habakuk.

Projekti v razvijanju:

 • PIRAMIDA II: dograditev novega poslovno-garažnega objekta in prenova obstoječega hotela.
 • HABAKUK II: obnova in vsebinska dopolnitev wellnessa hotela Habakuk z namenom dviga