Poslanstvo in prednosti

Poslanstvo družbe Terme Maribor d.o.o. je gostom - tako tujim kot domačim - nuditi kakovostne storitve v vseh segmentih ponudbe, slediti trendom na tržišču ter zagotavljati uspešnost družbe v prihodnje.

Družba Terme Maribor d.o.o. želi še naprej ostati finančno stabilna družba, ki bo s cenjeno in uveljavljeno tržno znamko ter prijaznimi in usposobljenimi ljudmi, z zagotavljanjem najvišje kakovosti storitev, uspešno poslovala ter nadgrajevala finančno uspešnost vseh strateško pomembnih dejavnosti družbe.

Poslanstvo družbe v mikro okolju se odraža v doprinosu k razvoju mesta Maribor in s tem k dvigu njegovega ugleda v širšem prostoru. Raznolikost in hkrati celovitost ponudbe nam zagotavljata, da zadovoljimo tudi najzahtevnejše goste. Zadovoljni gostje so naše najboljše priporočilo. S ponosom povemo, da je kakovost storitev na ravni, kakršno pričakujete.

Nenehno skrbimo, da ostanemo v koraku s časom, prav zato so naši objekti opremljeni z najsodobnejšo opremo in tehnologijo. S tehnično opremo v Kongresnem centru Habakuk in Poslovnem klubu hotela Piramida ter s kvalitetno medicinsko opremo v Medicinsko termalnem centru Fontana sodimo v vrh tovrstnih ponudnikov v Sloveniji.

Družba zaposluje odlične strokovnjake z mnogih področij in nenehno skrbi za njihovo dodatno izobraževanje. Njena poslovna vizija je učinkovito izvajati kadrovski razvoj in biti zaposlenim in okolju prijazno podjetje.

Med naše pomembne konkurenčne prednosti štejemo darove narave. Na eni strani Pohorje, z neizmernimi možnostmi za rekreacijo in oddih, na drugi strani vrelec z zdravilno termalno vodo, pa vinorodna gričevja itd. Ostati želimo okolju prijazno podjetje, obenem pa v družbi najboljših ponudnikov turističnih storitev v mestu, regiji in državi.

Temeljni cilji družbe:

  • nadaljevanje aktivnega dela na projektu Piramida II za izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev PGD in priprava projekta na prijavo za razpis Evropskih strukturnih sredstev, če bo pripravljen v letu 2009, vzporedno z delom na tem projektu, bomo pripravili projekt prenove enega trakta hotela, predvsem za zagotovitev konkurenčnih prednosti in kategorizacije hotela s 4****,
  • projekt Habakuk II kot vsebisnko dopolnitev obstoječih wellness programov, obnova sob, zagotovitev pogojev za kategorizacijo hotela s 5****,
  • projekt razširitve prodajalne na starem mejnem prehodu Šentilj,
  • nadaljevali razvoj in optimizacijo notranjih procesov s ciljem nenehnih izboljšav. kvalitete bivanja in ohranitve kategorizacije hotela.