Ukrep Filozofija/načela vodenja

V okviru projekta Družini prijazno podjetje smo sprejeli naslednja Vodila za vodenje, ki jih vodilni v podjetju Terme Maribor in MTC Fontana uporabljamo pri vodenju zaposlenih.

  • Naklonjenost družini in enakopravna obravnava žensk in moških. To sta osnovna elementa načel vodenja, ki ju vodstvo upošteva v okviru celotne filozofije poslovanja.
  • Način vodenja upošteva interese sodelavcev, pri čemer vodje upoštevajo tudi usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti v okviru možnosti.
  • Vodilni v podjetju s svojim vedenjem podpirajo družini naklonjeno kadrovsko politiko.
  • Vodilni v podjetju delujejo  kot posredniki med zahtevami podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih. Interese podjetja in zaposlenih poskušajo produktivno usklajevati.