11. 7. 2012

Obvestilo za delničarje

ATVP je v prevzemnem postopku družbe Terme Maribor d.d. kot ciljne družbe dne 06.07.2012 izdala naslednjo odločbo;

ATVP odločba